اعتیاد

آوریل 15, 2018

اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟ اعتیاد یک «بیمارى اجتماعی» است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش «بیمار» توجه نشود، درمان جسمى و […]
دسامبر 6, 2017

آثار و عوارض اعتیاد

● عوارض جسمی آلودگی و آسیب پذیر نمودن دندان ها، ملتهب ساختن مخاط دهان، نقصان ترشحات غدد بزاقی، ضعف قوای جسمانی و كاهش شدید وزن بدن، […]
دسامبر 6, 2017

نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده (قسمت دوم)

نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده (قسمت دوم) اشاره: در بخش نخست این نوشتار به ریشه یابی علل و عوامل اعتیاد […]
دسامبر 6, 2017

نگاهی به علل و عوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده( قسمت اول)

4 معضل اعتیاد نه تنها در ایران، بلکه در نقاط مختلف جهان معضلی است که اگر چه در باره رفع آن بحثها و تلاشهای مختلفی صورت […]