۱۵ کار انگیزه بخش برای موفقیت که باید هر روز انجام دهید
دسامبر 6, 2017
سوالات امتحانی درس اندیشه اسلامی 2
ژانویه 4, 2018

اخلاق خانواده
استاد جواد پورعلیزاده

دانشجویان عزیز استاد به همه شما 6 نمره میان ترم را داده است و سوالات امتحانی از 14 نمره و بسته به همت شما می باشد

۲۰۱۴۱۱۱۳_۱۱۱۷۱۰ - Copy
اخلاق خانواده
استاد جواد پورعلیزاده
1- کدام نیاز انسان با طول عمر وی رابطه مستقیم دارد؟ نیازهای فیزیکی و مادی

2- آیه شریفه ((اتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسکم)) به کدام امر اشاره دارد؟ توجه به تربیت خویشتن

3- کدام گزینه بیشترین علت کم توجهی زن به شوهر خود را تشکیل می دهد؟
آرامش بخش نبودن محیط خانه

5- آیه ((قل کل یعمل علی شاکلته)) به کدام امر اشاره دارد؟ توجه به تفاوت ها

6- تفاهم در اصل به معناست؟ فهم یکدیگر

7- ((عدم فرافکنی)) از جمله راهکارهای برخورد با کدام عامل زیر در روابط خانوادگی می باشد؟
تنش های کلامی

8- ((عدم فرافکنی)) در روابط میان همسران به کدام معناست؟
عدم وارد ساختن سایر مسائل در زمان بحث در باب مسأله ای خاص

9- کدام گزینه از جمله مهم ترین علل ارتباط بیش از اندازه با دوستان به شمار می رود؟
نبود رابطه و فضای مناسب عاطفی در خانه/حرفه و شغل خاص/روحیه رفیق بازی

10- بنا بر روایتی از امام صادق (ع) کدام امر باعث می گردد تا عرش خدا به لرزه در آید؟ طلاق

11- برای وقوع طلاق وجود شاهد عادل مورد نیاز است؟ 2 نفر

12- کدام گزینه از جمله عوامل طلاق در جامعه ایران به شمار نمی رود؟ پاسخ گزینه ب
الف) تغییرات ارزشی در جمعه ب) افزایش سطح مسئولیت
ج) فریب کاری و دروغ گویی د) نگاه طلاق محور در قوانین خانواده

13- کدام گزینه از جمله پیامدهای تساوی حقوق و نقش¬ها در خانواده¬های جوامع لیبرالیستی به حساب نمی¬آید؟
ایفای نقش¬های والدینی به صورت کامل

14- به اعتقاد ویلیام گاردنو در نظام¬های سنتی خانوادگی کدام عامل سبب وابستگی مردان به زنان می¬گردید؟
نیاز به ازدواج / نیاز به فرزندآوری

15- در زمینه مسائل اقتصادی ازدواج برای مردان چه پیامدی را در پی دارد؟ مسئولیت مالی

16- کدام آیه زیر بر لزوم تأمین اقتصاد خانواده از سوی مردان اشاره دارد؟ الرجال قوامون علی النساء

17- امام حسین (ع) کدام عامل زیر را سبب اثر نکردن سخن¬هایشان در نزد فرزندان مهاجر و انصار کربلا عنوان نمود؟ لقمه حرام

18- به کدام دلیل بهتر است مردان در بودجه¬بندی مخارج خانواده به همسران خویش مشورت نمایند؟
معمولاً زنان بیشتر از مردان از نیازهای داخلی منزل آگاهی دارند.

19- تقسیم کار و تفکیک نقش ها در خانواده، کدام امر را موجب می¬گردد؟
افزایش همبستگی و پیوند میان اعضای خانواده

20- در ارتباط با برنامه ریزی صحیح اقتصادی، کدام مورد صحیح نمی باشد؟
درآمدها و هزینه ها را به صورت کلی مشخص نموده و از توجه به جزئیات پرهیز نمائید.

21- « نحله» در لغت به چه معناست؟ پیش کش

22- «مهر السنه» حضرت فاطمه زهرا (س) چه میزان بوده است؟ پنجاه درهم

23- از آیه «وللنساءِ نصیب مما اکتسبن» کدام مورد نتیجه می شود؟ اشتغال زنان

24- کدام ماده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان را از سپردن کارهای سخت، خطرناک و زیان آور به زنان منبع می¬نماید؟ ماده 75

25- کدام گزینه از جمله محاسن اشتغال زنان در محیط خانواده به شمار می رود؟ افزایش رضایتمندی زوج

26- امام علی (ع) در توصیف احوال کدام شخص فرمود که وی از عزّت قناعت خارج و به ذلت خواهش و پستی وارد شده است؟ شریح قاضی

27- «مُبَذِّرِین» در قرآن به چه معناست؟ ریخت و پاش کنندگان

28- سومین مرحله از مراحل تکامل خانواده کدام مورد است؟ فرزند پروری

29- روابط میان همسران با وقوع کدام امر، از حالت خطی به حالت غیرخطی تغییر می یابد؟
تولد اولین فرزند

30- کدام گزینه نشان دهنده میل افراد به جاودانگی می باشد؟ فرزندآوری

31- به اعتقاد «ویل دورانت» ازدواج در چه زمانی معنای حقیقی خود را به دست می آورد؟
پس از بچه دار شدن

32- به اعتقاد «ایمانوئل کانت» بزرگ ترین و دشوار ترین مسأله پیش روی آدمی کدام مورد می باشد؟
تعلیم و تربیت

33- در نظر اسلام، نهایت کمال آدمی کدام مورد زیر می باشد؟ رسیدن به حیات طیبه

34- کدام گزینه جزء اهداف فرزند پروری به شمار می رود؟ تحول از حیات طبیعی به حیات معقول

35- به اعتقاد کانت، هدف تربیت در دوران کودکی کدام مورد زیر می باشد؟ توسعه استعدادهای فرد
36- «رشد طبیعی» در کدام مرحله از زندگی، هدف تعلیم و تربیت می باشد؟ تولد تا سه سالگی

37- «جان دیویی» با ارزیابی کدام جوامع معتقد گردید که زندگی کاری دشوار و مستلزم تعلیم و تربیت است؟
جوامع پر آشوب کنونی

38- کسب قابلیت اقتصادی عبارت است از کسب: تخصص در کار

39- در ارتباط با لوازم بسط شخصیت فرزند توسط والدین، کدام گزینه صحیح نمی باشد؟
انعطاف پذیری در رفتار و عملکرد

40- بنا بر پژوهش های صورت گرفته، چند درصد از زمان بیداری انسان به امر ارتباط اختصاص دارد؟
70 درصد

41- بنیادی ترین نیاز عاطفی و روانی انسان کدام مورد زیر می باشد؟ امنیت

42- «ناهماهنگی مدیریت خانواده» و «انتقاد در خلوت» از ویژگی های کدام الگو از خانواده به شمار می روند؟
مدیریتی متعارض – تعامل در خانواده

43- همه کسانی که به گونه ای مستمر در یک واحد جغرافیایی به صورت خانوار زندگی می کنند را چه می نامند؟
جمعیت

44- در ارتباط با حوزه عملکرد علم جمعیت شناسی، کدام گزینه صحیح تر می باشد؟
مطالعه چگونگی و تحول و حرکات جمعیت در زمان و مکان و امکان تحلیل کیفی

45- بیشتر ادیان الهی طرفدار کدام یک از دیدگاه های جمعیتی می باشند؟
طرفداران افزایش جمعیت

46- اعتقاد به وجود تضاد میان کمیت و کیفیت به کدام الگوی جمعیتی تعلق دارد؟
مخالفان افزایش جمعیت

47- محافظه کاری از جمله مشخصات کدام الگوی جمعیتی زیر می باشد؟ طرفداران جمعیت ثابت

48- پس از اشاعه دیدگاه های مالتوس، کدام مرحله انتقال جمعیت به وقوع پیوست؟
مرحله سوم با کاهش رشد طبیعی جمعیت

49- در تحولات جمعیت شناختی، دوره های موسوم به «پنجره جمعیتی» شامل کدام دوره سنی می شود؟
15 تا 64 سالگی

50- در سرشماری سال 1390 نسبت جمعیت شهری به روستایی چه میزان بوده است؟ 71 به 29

51 – استفاده از انوای آی یو دی، جزء کدام دسته از روش های پیشگیری به شمار می رود؟ روش های مکانیکی

52- استفاده از کدام روش پیشگیری، خطر ابتلاء به سرطان تخمدان را کاهش می دهد؟ قرص های ترکیبی

53- قرص های مینی پیل شامل کدام هورمون زیر می باشد؟ پروژسترون

54- مدت اثر آمپول های تزریقی ترکیبی چه میزان می باشد؟ یک ماه

55- نحوه عملکرد آی یو دی حاوی لونورژسترول به چه صورت می باشد؟
مهار رشد لایه داخلی رحم یا همان آندومتر

56- روش بستن لوله در مردان چه نام دارد؟ وازکتومی

57- بنا بر نظر مراجع عظام تقلید، سقط جنین در چه مواردی مجاز دانسته شده است؟
وجود نقص شدید در جنین/ وجود خطر جانی برای مادر در صورت تداوم بارداری

58– کدام گزینه زیر نشانه از شرافت بعد فرامادی انسان از منظر خدامند متعال دارد ؟
اشاره خداوند به این بعد از وجود انسان با عنوان ((روحی)) ( = روح من)

59 – با توجه به کدامین دلیل ، قرآن انسان ها را نکوهش و یا ستایش می کند؟
افعال اختیاری و ارزش های اجتماعی

60- کدام گزینه از ویژگی های انسان به شمار نمی رود؟ کرامت اکتسابی

61- کدام صفت الهی موجب می گردد تا پاداش و عذاب الهی تنها بر مبنای رفتار ارادی و نه اجباری انیان ها صورت پذیرد؟ عدالت

62- علم خداوند بر کدام یک از رفتارهای انسان تعلق می گیرد؟ اختیاری

63- خداوند متعال از کدام گزینه به عنوان جهت باطن یاد کرده است؟ عقل

64- مهمتریت مرحله در سیر کمالی انسان کدام گزینه زیر می باشد ؟ شناخت مبدا حرکت
65- به گفته امام رضا (ع) به کدام دلیل اگر مردم از اوامر الهی اطاعت نکنند، مرتکب گناه می شوند؟
لذت گناه

66- در ارتباط با هرم مزلو، کدام گزینه صحیح می باشد؟
نیازهای موجود در بالای هرم، در کیفیت زندگی انسان خود را بروز می دهد.

لطفا به هیچ وجه با خط های بنده تماس حاصل نفرمایید زیرا دایورت مرکزمشاوره می باشد/ ارتباط فقط از طریق تلگرام ، سروش یا پیامک/
اخبار نمرات فقط در کانال یا سایت استاد پورعلیزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *